Jak nas wspierać?

W życiu codziennym, czy prowadząc biznes warto pamiętać o tym jak łatwo odmienić czyjś los prostym gestem dobroci. Wspierając Fundację pomogą Państwo poprawić rzeczywistość dla tych dzieci które przyszły na świat zbyt wcześnie, ułatwić ten trudny dla nich czas przebywania w inkubatorze, bez mamy. Nasi wolontariusze nieustająco pracują nad tym aby każdy wcześniak dostał swoją ośmiorniczkę, natomiast jeżeli nie mają Państwo doświadczenia z szydełkiem proponujemy szybko zacząć, a póki co wspierać fundację na inne sposoby :)

Współpraca z osobami fizycznymi

 • Wpłata na konto – z Państwa wpłat będziemy mogli zakupić certyfikowaną włóczkę i wypełnienie do ośmiorniczek, tak aby rodzice i lekarze mieli pewność że zrobione przez naszych wolontariuszy maskotki są w pełni bezpieczne. Pozostałe wpłaty będą przeznaczone na realizację projektów fundacji i jej bieżącą działalność.
 • Pomoc rzeczowa – jako fundacja do obsługi naszych projektów i spełniania naszej podstawowej misji potrzebujemy stabilnego zaplecza i infrastruktury. Jeśli mają Państwo w posiadaniu narzędzia do szydełkowania, włóczkę, którą chcieliby Państwo przekazać na rzecz fundacji serdecznie prosimy o kontakt przez formularz kontaktowy (link)
 • Włóczka zamiast kwiatów – ostatnimi czasy pary młode cenią bardziej użyteczność upominków niż ulotność podarowanych kwiatów. Coraz częściej nowożeńcy w miejsce kwiatów proszą swoich gości o dary na konkretny cel charytatywny. Będziemy szczęśliwi jeśli zachęcicie i gości do przekazania włóczki na działalność naszej fundacji, bardzo prosimy o kontakt przez formularz kontaktowy (link).
 • Przekazanie rękodzieła – zachęcamy szydełkujących rękodzielników do przekazania swoich prac i projektów na licytacje organizowane przez naszą fundację, dochód z przeprowadzonych licytacji zostanie w całości przekazany na działalność fundacji. Pomoc staje się tym łatwiejsza jeśli dzielimy się tym co kochamy.
 • Wolontariat – zapraszamy serdecznie do stałej współpracy – jako osoba szydełkująca ośmiorniczki lub jako wsparcie organizacyjne – na podstawie umowy wolontariackiej. Pod opieką koordynatora regionalnego będą mogli Państwo wspomóc potrzebujące wcześniaki swoją pasją. Zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego (link).

Współpraca z firmami

 • Darowizny i sponsoring – zachęcamy do przekazania środków finansowych na cele statutowe fundacji. Jeżeli chcieliby Państwo przekazać środki na konkretny projekt lub przedsięwzięcie oferujemy umieszczenie informacji o Państwa firmie na materiałach promocyjnych przedsięwzięcia.
 • Pomoc rzeczowa – przekazanie przez Firmę darowizny usługowej lub rzeczowej, np. druk materiałów informacyjnych, przekazanie włóczki, udostępnienie lokalu na warsztaty prowadzone przez Fundację.
 • Marketing Społecznie Zaangażowany (CRM) – polega na projektowaniu rozwiązań marketingowych Firmy z jednoczesnym uwzględnieniem potrzeb Fundacji. Przykładem takiego działania może być informacja na produkcie o częściowym przekazaniu zysków ze sprzedaży na cele Fundacji (sprzedaż dedykowana)
 • Zaangażowanie klientów i pracowników – stworzenie modelu współpracy w którym firma stanie się platformą zwiększającą zasięg Fundacji. Przykładowym działaniem może być dołączanie materiałów informacyjnych Fundacji do korespondencji z klientami i kontrahentami lub umieszczenie na stronie internetowej Firmy baneru lub odnośnika do strony Fundacji

Zbiórka publiczna - jak zorganizować?

Aby uzyskać zezwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej należy złożyć w Fundacji wypełniony wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej.

Do wniosku należy dołączyć:

 • zgode na przetwarzanie danych osobowych od wszystkich osób odpowiedzialnych za zbiórkę;
 • zgode na przetwarzanie danych osobowych od wszystkich wolontariuszy (tylko w przypadku kwesty do puszek);
 • pisemną zgodę z miejsca, w którym zbiórka będzie miała się odbyć (na zgodzie powinien być podpis i pieczątka właściciela lub osoby upoważnionej);

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy przesłać na adres:
Fundacja Małych Serc ul. Mickiewicza 2, 63-930 Jutrosin z dopiskiem „Wniosek o zbiórkę publiczną" lub mailem na adres: kontakt@fundacjamalychserc.pl najpóźniej dwa tygodnie przed terminem planowanej zbiórki.

W terminie 14 dni od daty złożenia kompletnego wniosku, Fundacja wydaje:

 • zezwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej;
 • identyfikatory dla wolontariuszy (tylko w przypadku kwesty do puszek)
 • puszki lub skarbony

Na tym etapie można przeprowadzić legalną zbiórkę publiczną.
Po zakończeniu zbiórki należy komisyjnie otworzyć puszki oraz wypełnić formularz komisyjnego otwarcia puszek oraz protokuł przekazania wpłaty na konto Fundacji.

Dokumenty do pobrania