Aktualności

Konkurs plastyczny - Przedłużamy termin

Z wielką przyjemnością ogłaszamy konkurs plastyczny dla dzieci z nagrodami.
REGULAMIN KONKURSU
1. ORGANIZATOR
Fundacja Małych Serc
2. UCZESTNICY
Dzieci w wieku od 4 do 10 lat
3. TEMAT KONKURSU
Praca plastyczna z ośmiorniczką w roli głównej. Praca ma przedstawiać istotę głównego projektu Fundacji – Ośmiorniczki dla Wcześniaków
4. WARUNKI UCZESTNICTWA
- Każde dziecko może wykonać tylko jedną pracę
- Format prac: a4
- Technika płaska – malarstwo, rysunek grafika, wyklejanie papierem
UWAGA! Prace przestrzenne w których używane są np produkty spożywcze lub wyklejane z plasteliny itp oraz prace zbiorowe, nie będą przyjmowane do konkursu!
- Każda praca winna być opisana na odwrocie pismem drukowanym. Opis powinien zawierać: imię i nazwisko, wiek autora, adres z kodem pocztowym, tel kontaktowy do rodzica oraz dopisek "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do
realizacji konkursu Fundacji MAŁYCH SERC
zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ust. Nr 133
poz. 883.).
- Prace nadesłane po terminie lub zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania nie będą brane pod uwagę.
5. TERMIN
Prace należy przesłać/przekazać w terminie do 15 kwietnia 2017 r. - przedłużony do 31 maja na adres: Fundacja Małych Serc, ul. Mickiewicza 2, 63-930 Jutrosin, z dopiskiem: „konkurs plastyczny”
O wynikach konkursu, terminie podsumowania oraz terminie przekazania/wysyłki nagród będziemy informować na początku maja. Informacje te zostaną umieszczone również na naszej stronie internetowej
www.fundacjamalychserc.pl
6. KOMISJA OCENIAJĄCA
W skład komisji oceniającej wejdą:
Joanna Kmieć – Prezes Fundacji Małych Serc
Kamila Malecha – Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Jutrosinie
Martyna Misiek-Rejek – instruktor kulturalny GCKiR w Jutrosinie
Prace oceniane i nagrodzone będą w kategoriach wiekowych:
kat. I: 4-6 lat
kat. II: 7-10 lat
7. NAGRODY – SPONSORZY
Nagrody zasponsorowali:
Sylveco - naturalne kosmetyki - http://sylveco.pl/sylveco-dla-dzieci/
Jagro Zaopatrzenie Rolnictwa - http://www.zrjagro.pl/
Marcin Lenard - http://www.fb.me/DaAniol
Joanna Salbert- https://www.facebook.com/Joannafable-503561379762886/…
MILA Druciarnia - www.miladruciarnia.pl
Magda Szarska - https://facebook.com/manufakturaszaraka
Joanna Kmieć Kubiak - https://www.facebook.com/ajunadesign
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Jutrosin
Kasia Kaniewska, Cecylia Bartkowiak, Dorota Kasperek, Paulina Sztorc, Martyna Kaczmarczyk
8. UWAGI
Prace przekazane na konkurs nie będą odsyłane, przechodzą na własność organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji prac w wydawnictwach i mediach związanych z konkursem.
ZAPRASZAMY!!!
Dodano dnia: 26.04.2017