Dane Kontaktowe

Fundacja Małych Serc

ul. Mickiewicza 2, 63-930 Jutrosin
BANK SPÓŁDZIELCZY 35 8674 0009 0000 0273 2000 0010
REGON: 365526340
NIP: 6991958545
KRS: 0000639448
tel.: +48 781157197
email: kontakt@fundacjamalychserc.pl

Zarząd Fundacji

Prezes fundacji - Joanna Kmieć
Wiceprezes Fundacji - Przemysław Kubiak
Sekretarz - Małgorzata Kwiatkowska

Rada Fundacji

Przewodniczący Rady - Maria Klik
Członkowie - Beata Szymkowiak, Dariusz Taraszkiewicz