Dane Kontaktowe

Jeśli tu jesteś, to znaczy,że masz wielkie serce i chcesz zostać naszym wolontariuszem. Potrafisz dziergać? Chcesz pomóc w inny sposób? Zapraszamy do naszego grona. Wypełnij formularz i prześlij go na naszego maila, w odpowiedzi otrzymasz poradnik wolontariusza i zaproszenie na warsztaty.

Prawa wolontariusza

 • uzyskanie informacji o przysługujących Ci prawach i obowiązkach,
 • potwierdzenie na piśmie porozumienia,
 • uzyskanie pisemnego zaświadczenia o współpracy wraz z opisem wykonywanych przez Ciebie zadań oraz zdobytych w ten sposób umiejętności,
 • prośba o wydanie opinii, która w odróżnieniu od zaświadczenia zawiera ocenę kompetencji i podjętych przez Ciebie działań,
 • informacje o ryzyku związanym z wykonywanymi świadczeniami,
 • poznanie statutu organizacji, na rzecz której działasz, oraz zapoznania się z jej misją, celami i zasadami, którymi się kieruje,
 • uczestnictwo w szkoleniach związanych z charakterem wykonywanych przez Ciebie świadczeń,
 • informacje o tym, gdzie i jak zgłaszać swoją obecność,
 • zdefiniowany zakres wymaganych umiejętności,

Obowiązki wolontariusza

 • praca społeczna, za którą nie będziesz pobierał wynagrodzenia,
 • wykonywanie czynności, do których zobowiązałeś się w porozumieniu,
 • wykonywanie swojej pracy z należytą starannością i rzetelnością,
 • działanie w interesie Fundacji,
 • tworzenie dobrego wizerunku Fundacji,
 • dbanie o majątek Fundacji,
 • zachowanie w tajemnicy wszystkich informacji w zakresie wykonywanego porozumienia,
 • sumienne i staranne wykonywanie zadań,
 • traktowanie każdego człowieka życzliwie, z zachowaniem zasady bezstronności i nie osądzania nikogo oraz dbania o powierzony mu majątek,
 • dzierganie ośmiorniczek tylko i wyłącznie z materiałów przekazanych przez Fundację utrzymywanie kontaktu z koordynatorem

CHCESZ ZOSTAĆ WOLONTARIUSZEM? POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY!

POBIERZ